Budoucnost parlamentu

 Už je to pár let, kdy byl vydán školský zákon, který pojednává o tom, že by každá škola měla mít svůj vlastní parlament. Každé takové uskupení studentů musí mít zástupce z každé třídy a svého předsedu, popřípadě i místopředsedu. Post předsedy parlamentu by se měl měnit po určitém časovém období. V našem parlamentu se právě funkční období předsedkyně Kláry Suchánkové uchýlilo ke konci a bylo potřeba uskutečnit volby. Členové parlamentu zvolili nového předsedu, kterým jsem se stal já – Martin Bartoš.
Martin Bartoš
Foto: Daniela Krásenská
Rád bych vás seznámil s tím, k čemu vlastně studentský parlament slouží a co bych rád udělal proto, aby tak opravdu činil. Parlament je zejména k tomu, aby působil zpětnou vazbu škole, řešil problémy studentů, nebo organizoval kulturní či sportovní akce. Mimo jiné má právo nahlédnout do školních rozpočtů a případně se k nim vyjádřit, nebo promluvit ke školnímu či klasifikačnímu řádu. Vedení školy by mělo všechny stížnosti, připomínky nebo návrhy vyslyšet a diskutovat o nich.
Tímto bych vás rád vyzval, pokud máte jakýkoliv problém, neváhejte a sdělte jej svému zástupci, nebo přijďte na zasedání parlamentu. Tato instituce jedná za studenty jako celek. To znamená, že pokud do parlamentu přijde stížnost na nějakého učitele, jedná za vás celé zasedání, tudíž se nestane, že si daný učitel na nějakého studenta zasedne.
Krom těchto formálních věcí bych byl rád, kdyby na této škole stále probíhaly akce či projektové dny, které školu trochu oživí. Tím myslím třeba Tematické dny nebo velmi povedenou Sametovou Jarošku. Však trocha ozvláštnění školních dnů je taky potřeba. Také bych byl rád, kdyby náš parlament více spolupracoval s parlamenty/senáty jiných škol a pořádal společné akce. Dokonalým příkladem je třeba tradiční basketbalový zápas Jaroška vs. Slovaňák. Doufejme, že takovýchto akcí bude více.
Nejsem si ovšem jist, zdali všichni studenti vědí, že je na naší škole studentský parlament a byl bych nerad, kdyby byl považován jen za spolek vybraných studentů. Chtěl bych, abyste se do dění zapojili i vy. Čili, kdykoliv budete mít nějaký nápad nebo problém stačí napsat na nový mail školního parlamentu: parlament@jaroska.cz, nebo nás můžete kontaktovat na facebookových stránkách.
Martin Bartoš – 1.A

Comments are closed.